Paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams skyrimo konkursas

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad 2012 m. sausio 18 d.  pradedamas valstybės paramos skyrimo išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose  (toliau – Parama) konkursas (toliau –Paramos skyrimo konkursas).

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija už studijų rezultatus ir/ar socialinė išmoka.
Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys  Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gautivalstybės paramą, turi būti:

1. priimti į pirmosios ar antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;

2.  paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentams).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.

Valstybės parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose yra:

· stipendija už studijų rezultatus. Šios stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui ir išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Stipendijos mėnesinis dydis, išskyrus stipendijų dydį pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentams, yra nustatomas atsižvelgiant į pretenduojančio gauti stipendiją asmens paskutinės sesijos pažymių svertinį vidurkį, pagal studijų sritis (nuo 150 Lt iki 400 Lt). Pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentams stipendijos mėnesinis dydis yra 200 litų;

· socialinė išmoka. Tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 700 Lt iki 1100 Lt).

Parama skiriama konkurso būdu, du kartus per metus pavasario ir rudens semestre.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys  Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2012 m. pavasario semestre, nuo 2012 m. sausio 18 d. iki 2012 m. vasario 15 d. Fondui turi pateikti:

1. užpildytą ir pasirašytą prašymą, kurio dalimi yra ir paramos suteikimo sąlygos;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;

3. pažymą iš aukštosios mokyklos, patvirtinančią studento statusą su nurodytomis semestro pradžios ir pabaigos (paskutinio kurso studentams studijų pabaigos) datomis, neįskaitant atostogų laikotarpio;

4. pažymą apie paskutinės sesijos pažymių svertinį vidurkį (išskyrus pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentus);

5. pažymą apie tai, kad neturi akademinių skolų arba akademinių skolų už paskutinę sesiją skaičių (išskyrus pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentus);

6. prašantys socialinės išmokos taip pat pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir panašiai);

7. lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, privalo pateikti krašto lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje, kurios užsieniečiams išduoda vizas, ar kitos institucijos išduotą užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą;

8. išeivijos vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad ne mažiau negu 3 metus jie gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu  +370 5 2639158 bei Fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *